ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΕΛΛΑΔΑ

elliniki pragamtikotita2 Η εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για καθαρά λόγους οικονομίας όσο και για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι στις μέρες μας ένα ισχυρό ζητούμενο τόσο από την κοινωνία όσο και από τις κρατικές και ιδιωτικές κτιριακές δομές της Ελλάδας.Η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων στην Ελλάδα, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων αλλά και κτιριακών υποδομών δημόσιων οργανισμών δεν φέρουν κάποιου είδους θερμομόνωση - σύμφωνη με τα σύγχρονα πρότυπα όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Τα ενεργοβόρα ελληνικά κτίρια και κατοικίες συμμετέχουν σε ποσοστό της τάξης του 40% στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ενώ είναι υπεύθυνα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 60%.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει σημαντικό πεδίο δράσης που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μεγάλου ποσοστού των κτιριακών υποδομών της χώρας, το οποίο μάλιστα υποστηρίζεται με κονδύλια της τάξης των 400 εκ. € του Προγράμματος ‘Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον’

του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και πιθανά άλλων μελλοντικών δράσεων και προγραμμάτων.
Στη διάθεση των ενδιαφερομένων υπάρχει πληθώρα τεχνικών λύσεων και επιλογών που αφορούν την αναβάθμιση της ενεργειακής ταυτότητας του κτιρίου ή της κατοικίας τους, επιλογών τις οποίες καλούνται να γνωρίσουν, να σταθμίσουν και να επιλέξουν ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία τους, στο πλαίσιο της δαπάνης που είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου τους.

πίσω