ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Στο φυσικό περιβάλλον, η θερμική ενέργεια πάντοτε θα κινείται από μια θερμή πηγή προς μια ψυχρή πηγή. Η κυρίαρχη δράση για να διακόψουμε ή να περιορίσουμε -στο μέτρο του δυνατού- αυτή την κίνηση, ονομάζεται ‘θερμομόνωση’.

Σε μια κατοικία, η θερμομόνωση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κατασκευής που σκοπό έχει να επιτύχει αυτό που θα ονομάζαμε ‘θερμική άνεση’, ο βαθμός της οποίας καθορίζει την ευχάριστη εμπειρία και απόλαυση παραμονής μας στο χώρο της κατοικίας.
Λειτουργώντας ως όριο μεταξύ του ελεγχόμενου περιβάλλοντος μιας κατοικίας και του περιβάλλοντος αυτής εξωτερικού χώρου, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη θερμομόνωση έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστέκονται στη ροή της θερμότητας είτε από μέσα προς τα έξω είτε το αντίθετο.

Η σωστή λειτουργία της θερμομόνωσης χαρακτηρίζεται από:

•Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για την διατήρηση των επιθυμητών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας του εσωτερικού χώρου, που προκύπτει από τη ροή της θερμότητας δια μέσου της τοιχοποιίας, καθορίζοντας έτσι τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη του χώρου.
• Τον έλεγχο της θερμοκρασίας των εσωτερικών επιφανειών που επηρεάζουν την άνεση αυτών που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους μιας κατοικίας και την αποτροπή συμπύκνωσης της εσωτερικής υγρασίας του χώρου.


Επιπλέον πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την θερμομόνωση ενός χώρου μπορεί να αφορούν:

• Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για την διατήρηση των επιθυμητών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας του εσωτερικού χώρου, που προκύπτει από τη ροή της θερμότητας δια μέσου της τοιχοποιίας, καθορίζοντας έτσι τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη του χώρου.
• Τον έλεγχο της θερμοκρασίας των εσωτερικών επιφανειών που επηρεάζουν την άνεση αυτών που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους μιας κατοικίας και την αποτροπή συμπύκνωσης της εσωτερικής υγρασίας του χώρου.
• Τη δομική ενίσχυση μιας τοιχοποιίας, δαπέδου, ταράτσας, ή υπογείου.
• Το φινίρισμα μιας τελικής επιφάνειας.
• Την παρεμπόδιση μεταφοράς υγρασίας δια μέσω του θερμομονωμένου δομικού στοιχείου.
• Την αποφυγή ή μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ζημιάς της κατασκευής από έκθεση της σε φωτιά ή σε συνθήκες υψηλού παγετού.
• Την ελάττωση του θορύβου και των δονήσεων που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Η θερμομόνωση των εξωτερικών κάθετων επιφανειών ενός κτιρίου αποκαλείται θερμοπρόσοψη και αφορά παλαιότερα και νεότερα κτίρια. Πριν κάποιος επιλέξει να προβεί σε διαδικασία εφαρμογής θερμοπρόσοψης για την κατοικία του θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι:

Ο κύκλος ζωής της θερμοπρόσοψης θα πρέπει να συμπίπτει -στο μέτρο του δυνατούμε τον κύκλο ζωής του κτιρίου. Μόνο τότε κάποιος μπορεί να αποκομίσει τα συνολικά οφέλη της.

Η στατικότητα του κτιρίου (σύμφωνα με τις σύγχρονες πολεοδομικές απαιτήσεις) θα πρέπει να ικανοποιείται πριν και μετά την εφαρμογή θερμοπρόσοψης.
Σε διαφορετική περίπτωση η εξασφάλιση της στατικότητας θα πρέπει να προηγείται ως ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται με κάθε δυνατό τρόπο, όχι μόνο η πιστοποίηση των υλικών και του συστήματος που θα επιλεγεί, αλλά και η σωστή εφαρμογή του, βάση μελέτης και προδιαγραφών, από εξειδικευμένο προσωπικό, με την κατάλληλη επίβλεψη.
  Στην δαπάνη που απαιτείται για την θερμοπρόσοψη θα πρέπει  να συνυπολογίζονται πιθανές επιπλέον δαπάνες που θα προκύψουν καθ’όλη τη διάρκεια (κύκλο) ζωής και καλής λειτουργίας της.

πίσω