ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ

Μια εναλλακτική επιλογή για τη θερμομόνωση-θερμοστεγάνωση της ταράτσας- δώματος

Μιλώντας για ανεστραμμένη μόνωση εννοούμε τον τύπο της μόνωσης στον οποίο η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται πάνω από τη στρώση στεγάνωσης. Στη συμβατικού τύπου μόνωση συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται κάτω από τη στρώση στεγάνωσης.

anestrameni-psixraylika3

Εφαρμογή:

Αφού προετοιμάσουμε κατάλληλα το υπόστρωμα της επιφάνειας -αυτό αφορά και στη διασφάλιση τωνκατάλληλων ρύσεων προς τα σημεία απορροής της επιφάνειας- προχωρούμε σε στεγάνωση με χρήση επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς (εύκαμπτου) στεγανωτικού υψηλών προδιαγραφών.
Η στεγάνωση της επιφάνειας είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστά και με τη χρήση του κατάλληλου στεγανωτικού, καθώς σε περίπτωση αστοχίας,είναι δύσκολος ο εντοπισμός του σημείου/ων που αυτή έχει συμβεί και η αποκατάστασητης βλάβης είναι αρκετά επίπονη, αφού πιθανόν να απαιτήσει απομάκρυνση μέρους ή και όλων των στρώσεων πάνω από τη στεγανωτική στρώση. Φροντίζουμε απαραίτητα ώστε η στεγανωτική στρώση να απορρέει με ευκολία και ακρίβεια (σωστές ρύσεις) προς τις υδρορροές. (Προαιρετικά, στη συνέχεια, τοποθετούμε γεωύφασμα ικανοποιητικού πάχους κάτω από τις θερμομονωτικές πλάκες για βελτίωση της ροής των υδάτων).
Κατόπιν αποθέτουμε επί της στεγανωτικής στρώσης το θερμομονωτικό υλικό που έχουμε επιλέξει.

H επιλογή γίνεται βάση των απαιτήσεων του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Καθώς το υλικό αυτό δεν πρέπει να απορροφά καθόλου νερό, η επιλογή στην οποία συνήθως οδηγούμαστε είναι αυτή της εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS).
Οι πλάκες του θερμομονωτικού υλικού θα πρέπει να τοποθετούνται σταυρωτά. Τοποθετούμε πάνω στην στεγανωτική στρώση γεωύφασμα για να διευκολύνουμε την απορροή του νερού της βροχής προς τις υδρορροές και στη συνέχεια καλύπτουμε την επιφάνεια με χαλίκι ή πλάκες πεζοδρομίου που δεν θα επιτρέψουν στις θερμομονωτικές πλάκες να ‘επιπλεύσουν’ σε νερό που θα φθάσει κάτω από αυτές, ή να παρασυρθούν από δυνατό αέρα.
Οι πλάκες πεζοδρομίου αποτίθενται ελεύθερα και δεν αρμολογούνται.

 

1proionta- anestrammeni

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗΣ

πίσω